ChatGPT dünyamızı nasıl değiştirecek?

İçerik:

OpenAI’nın Ana Hedefi Nedir?

ChatGPT Dünya’yı Nasıl Değiştirecek?

Aile Yaşamı alanında değişimler

İlişkiler Alanında değişimler

Psikoloji Alanında değişimler

İş dünyasında değişimler

Ekonomi alanında değişimler

Üretim Alanında değişimler

İnşaat sektörü alanında değişimler

Bankacılık alanında değişimler

Sağlık alanında değişimler

Chatgpt teknolojisi kullanıcıları için örnekler

OpenAI, insanlığın tamamına fayda sağlayacak şekilde yapay zeka (AI) teknolojisi geliştirmeyi amaçlayan kar amacı gütmeyen bir araştırma şirketidir. Şirket, AI teknolojisi geliştirme konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiş olup, yenilikleri dünya çapında çeşitli alanlarda devrim yaratabilecek potansiyele sahiptir. Bu makalede, OpenAI’nın ana hedefini ve dil modeli ChatGPT’nin iş hayatı, aile hayatı, psikoloji, üretim, bilgi paylaşımı ve ekonomi perspektiflerinden dünyamızı nasıl devrimleştirebileceğini araştıracağız.

OpenAI’nın Ana Hedefi Nedir?

OpenAI’nın temel hedefi, insanlığa güvenli ve sorumlu bir şekilde fayda sağlayabilecek yapay zeka teknolojisi geliştirmektir. Şirket, insan yeteneklerini artırabilen ve hayatımızı çeşitli yönlerden iyileştirebilen yapay zeka sistemleri oluşturmayı amaçlamaktadır. OpenAI’nın araştırmaları, büyük miktarda veriden öğrenebilen ve karmaşık sorulara insan benzeri cevaplar üretebilen algoritmalar geliştirmeye odaklanmaktadır.

OpenAI’nın ana hedeflerinden biri, AI teknolojisini herkesin erişebileceği hale getirmektir. Şirket, yapay zeka teknolojisinin iklim değişikliği, sağlık ve eğitim gibi dünyanın en acil sorunlarını çözmeye yardımcı olabileceğine inanmaktadır. Ancak, yapay zeka teknolojisi şu anda sadece seçkin birkaç kişi tarafından kullanılabilir durumda olup, potansiyel etkisini sınırlamaktadır. OpenAI, yapay zeka teknolojisini demokratikleştirmeye ve daha geniş bir kitleye erişilebilir hale getirmeye çalışmaktadır.

ChatGPT Dünya’yı Nasıl Değiştirecek?

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, dünyayı çeşitli yönlerden devrimleştirebilecek potansiyele sahip bir yapay zeka dil modelidir. ChatGPT, insan dilini anlayabilen ve karmaşık sorulara insan benzeri cevaplar üretebilen bir doğal dil işleme (NLP) sistemidir.

İş hayatı: ChatGPT, müşteri hizmetleri, pazarlama, satış ve daha birçok alanda insanlarla etkileşim kurabilen yapay zeka sistemleri geliştirilmesine yardımcı olabilir. Bu, işletmelerin müşterileriyle daha etkili ve verimli bir şekilde iletişim kurmalarına ve iş süreçlerini daha akıllı hale getirmelerine yardımcı olabilir.

Aile hayatı: ChatGPT, insanlar arasındaki iletişimde yeni bir boyut sunabilir. Örneğin, yaşlılara yardımcı olmak için tasarlanmış ChatGPT sistemleri, yalnızlığı azaltabilir ve sosyal bağları güçlendirebilir.

Psikoloji: ChatGPT, terapi seanslarında kullanılabilir ve insanlara duygusal destek sağlayabilir. Bu, psikolojik sorunlarla mücadele eden insanlar için önemli bir kaynak olabilir.

Üretim: ChatGPT, üretim süreçlerini optimize etmek ve daha verimli hale getirmek için kullanılabilir. Bu, endüstriyel üretimde daha az hata yapılmasına ve üretim maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Bilgi paylaşımı: ChatGPT, insanların birbirleriyle bilgi paylaşımını kolaylaştırabilir. Örneğin, ChatGPT, bir dil öğrenmek isteyen bir öğrenciye veya bir proje hakkında bilgi edinmek isteyen bir araştırmacıya yardımcı olabilir.

Ekonomi: ChatGPT, işletmelerin karar verme süreçlerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. ChatGPT, büyük veri analizinde kullanılabilir ve işletmelerin gelecekteki trendleri ve tüketici davranışlarını tahmin etmelerine yardımcı olabilir.

Aile Yaşamı alanında değişimler:

ChatGPT, ailelere çeşitli yollarla yardımcı olarak aile yaşamını da devrimleştirebilir. Örneğin, ChatGPT kullanılarak, ebeveynlerin yoğun programlarını yönetmelerine ve ebeveynlik konusunda yararlı ipuçları sağlamalarına yardımcı olacak bir sanal asistan oluşturulabilir. Sanal asistan aynı zamanda, interaktif hikayeler ve oyunlar gibi çocuklara eğlence de sağlayabilir.

Ev Otomasyonu: ChatGPT, akıllı ev teknolojisiyle entegre edilerek, evdeki çeşitli cihazları kontrol edebilecek bir sanal asistan oluşturmak için kullanılabilir. Örneğin, ChatGPT ile oluşturulan bir sanal asistan, sesli komutlara dayanarak ışıkları açabilir, sıcaklığı ayarlayabilir ve hatta çevrimiçi marketten alışveriş yapabilir.

Eğitim Desteği: ChatGPT, çocukların ödevlerine yardımcı olacak ve eğitim desteği sağlayacak sanal öğretmenler oluşturmak için kullanılabilir. Sanal öğretmen, insan benzeri bir şekilde çocuklarla etkileşim kurabilir ve ilerlemeleri hakkında kişiselleştirilmiş geri bildirimler sağlayabilir.

Dil Öğrenimi: ChatGPT, ailelere yeni diller öğrenmelerine yardımcı olacak dil öğrenme uygulamaları oluşturmak için de kullanılabilir. Uygulama, kullanıcılarla insan benzeri bir şekilde etkileşim kurabilir ve beceri düzeylerine ve öğrenme tarzlarına göre kişiselleştirilmiş dil dersleri sunabilir. Bu, ailelerin farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurmalarına ve ufuklarını genişletmelerine yardımcı olabilir.

İlişkiler Alanında değişimler:

İlişki Danışmanlığı: ChatGPT, çiftlere ilişki danışmanlığı sağlamak için kullanılabilir. Sanal asistan, iletişim modellerini, kişilik özelliklerini ve ilişki dinamiklerini analiz ederek kişiselleştirilmiş tavsiye ve rehberlik sağlayabilir. Sanal asistan, çiftlerin iletişimlerini geliştirmelerine ve ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olmak için kaynaklar ve araçlar da sağlayabilir.

Flört ve Eşleştirme: ChatGPT, kişiselleştirilmiş flört ve eşleştirme hizmetleri sağlamak için kullanılabilir. Sanal asistan, tercihler, ilgi alanları ve kişilik özellikleri gibi kullanıcı verilerini analiz ederek potansiyel eşleştirmeler için kişiselleştirilmiş öneriler sunabilir. Sanal asistan, kullanıcıların flört ve ilişki becerileri konusunda da rehberlik sağlayarak, flört dünyasındaki karmaşık ilişkileri daha etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

Aile Arabuluculuğu: ChatGPT, aile arabuluculuğunda ve çatışma çözümünde yardımcı olmak için kullanılabilir. Sanal asistan, iletişim modellerini ve duygusal dinamikleri analiz ederek, çatışmaları nasıl çözecekleri konusunda rehberlik sağlayabilir ve aile ilişkilerini iyileştirmek için kaynaklar ve araçlar sağlayabilir.

Psikoloji Alanında değişimler

ChatGPT, psikoloji alanını destekleyerek, destek ihtiyacı olan kişilere yardımcı olma potansiyeline sahiptir. ChatGPT, zihinsel sağlık sorunları olan insanlara destek sağlayabilen sanal terapistler yaratmak için kullanılabilir. Sanal terapistler, hastalarla insana benzer şekilde etkileşim kurabilir ve kişiselleştirilmiş destek ve rehberlik sağlayabilir. Örneğin, bir kaygısı olan bir kişi, ChatGPT ile oluşturulmuş bir sanal terapisti kullanarak semptomlarını yönetmelerine yardımcı olabilir. Sanal terapist, kişiye rahatlama teknikleri sağlayabilir ve kaygıya neden olan tetikleyicileri belirlemelerine yardımcı olabilir. Bu, kişinin semptomlarını yönetmelerine ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olabilir.

Zihinsel Sağlık Taraması: ChatGPT, zihinsel sağlık taraması yapabilen ve uygun zihinsel sağlık profesyonellerine yönlendirme yapabilen sanal asistanlar yaratmak için kullanılabilir. Sanal asistan, kullanıcılarla insana benzer şekilde etkileşim kurabilir ve kişiselleştirilmiş destek ve rehberlik sağlayabilir.

Davranışsal Terapi: ChatGPT, bağımlılık veya öfke yönetimi gibi çeşitli davranışsal sorunları olan insanlar için davranışsal terapi sağlayabilen sanal terapistler yaratmak için kullanılabilir. Sanal terapist, hastalarla insana benzer şekilde etkileşim kurabilir ve sorunlarını aşmalarına yardımcı olacak kişiselleştirilmiş destek ve rehberlik sağlayabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi: ChatGPT, kaygı veya depresyon gibi çeşitli zihinsel sağlık sorunları olan insanlar için bilişsel davranışçı terapi (BDT) sağlayabilen sanal terapistler yaratmak için de kullanılabilir. Sanal terapist, hastalarla insana benzer şekilde etkileşim kurabilir ve semptomlarını yönetmelerine ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olacak kişiselleştirilmiş BDT müdahaleleri sağlayabilir.

İş dünyasında değişimler:

ChatGPT, müşteri hizmetlerini iyileştirerek ve müşteri deneyimini geliştirerek iş dünyasını devrimleştirebilecek potansiyele sahiptir. ChatGPT, insan benzeri bir şekilde müşterilerle etkileşime girebilen sohbet botları oluşturmak için kullanılabilir ve kişiselleştirilmiş öneriler ve yardım sunarak müşteri memnuniyetini artırabilir. Bu, işletmelerin müşteri memnuniyetini artırmasına, müşteri kaybını azaltmasına ve gelirlerini artırmasına yardımcı olabilir.

Örneğin, bir moda perakendecisi, ChatGPT’yi kullanarak, müşterilerin tercihlerine ve vücut tipine göre doğru giysiyi bulmalarına yardımcı olabilecek bir sohbet botu oluşturabilir. Sohbet botu, müşterilere tarzları ve beden ölçüleri hakkında sorular sorarak yanıtlarına göre kişiselleştirilmiş öneriler sunabilir. Bu, perakendecinin müşteri memnuniyetini artırmasına ve satışlarını artırmasına yardımcı olabilir.

Ekonomi alanında değişimler

Finansal Planlama: ChatGPT, kişilere özelleştirilmiş finansal planlama tavsiyeleri sunabilen sanal finansal planlayıcılar oluşturmak için kullanılabilir. Sanal asistan, finansal verileri analiz edebilir ve tasarruf, yatırım ve emeklilik planlaması konusunda öneriler sunarak insanların finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Yatırım Analizi: ChatGPT, yatırım verilerini analiz ederek piyasa trendleri, hisse performansı ve yatırım fırsatları hakkında bilgiler sağlayabilir. Sanal asistan, büyük miktarda veri analiz edebilir ve yatırım stratejileri konusunda öneriler sunarak yatırımcıların yatırımları hakkında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir.

Ekonomik Tahmin: ChatGPT, ekonomik tahmin ve analiz sağlayabilen sanal ekonomistler oluşturmak için kullanılabilir. Sanal asistan, ekonomik verileri analiz edebilir ve piyasa trendleri, tüketici davranışı ve ekonomik göstergeler hakkında bilgiler sağlayarak işletmelerin ve hükümetlerin ekonomik politika ve stratejileri hakkında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir.

Üretim Alanında değişimler:

ChatGPT ayrıca üretim alanında da verimliliği artırarak ve hataları azaltarak dünyayı devrimleştirebilir. ChatGPT, kalite kontrolü ve envanter yönetimi gibi çeşitli görevlerde işçilere yardımcı olabilecek sohbet botları oluşturmak için kullanılabilir. Sohbet botları, işçilere üretim süreçleri hakkında gerçek zamanlı geri bildirimler sağlayarak kusurları tespit etmelerine yardımcı olabilir.

Kalite Kontrolü: ChatGPT, üretim hatlarına entegre edilerek kalite kontrol denetimleri yapmak için kullanılabilir. Örneğin, ChatGPT ile oluşturulmuş bir sanal asistan, ürün görüntülerini ve verilerini analiz ederek üretim sürecindeki kusurları veya düzensizlikleri tespit edebilir.

Tahmini Bakım: ChatGPT, makinelerin veya ekipmanların ne zaman bakıma ihtiyaç duyabileceğini tahmin etmek için kullanılabilir, böylece çalışma süresi azaltılıp verimlilik artırılabilir. Sanal asistan, makine verilerini analiz ederek bakım gerektiğinde uyarılar sağlayabilir, böylece şirketler arızaların veya üretim kesintilerinin oluşmadan sorunları çözebilir.

Tedarik Zinciri Optimizasyonu: ChatGPT, verileri analiz ederek envanter seviyeleri, nakliye süreleri ve müşteri talebi hakkında bilgiler sağlayarak tedarik zincirlerini optimize etmek için kullanılabilir. Sanal asistan ayrıca, tedarik zincirindeki verimsizlikleri tespit ederek maliyet tasarrufu fırsatlarını belirleyebilir ve verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için çözümler önerir.

İnşaat sektörü alanında değişimler:

Bina Tasarımı: ChatGPT, mimarlara ve mühendislere bina tasarım hizmetleri sunabilen sanal mimarlar oluşturmak için kullanılabilir. Sanal asistan, bina verilerini analiz edebilir ve malzeme seçimi, enerji verimliliği ve yapısal bütünlük gibi bina tasarımıyla ilgili bilgiler sunabilir. Sanal asistan ayrıca bina tasarımını optimize etmek için önerilerde bulunabilir, mimar ve mühendislerin daha verimli ve sürdürülebilir binalar oluşturmalarına olanak tanır.

Proje Yönetimi: ChatGPT, inşaat projelerinde proje yöneticilerine yardımcı olmak için kullanılabilir. Sanal asistan, gerçek zamanlı veri analizi, proje takibi ve risk yönetimi sağlayabilir. Sanal asistan ayrıca proje ekiplerini koordine edip yönetmeye yardımcı olabilir, projelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlar.

Güvenlik Yönetimi: ChatGPT, inşaat sitelerinde güvenlik yönetimini iyileştirmek için kullanılabilir. Sanal asistan, işçi davranışlarını izleyebilir ve tehlikeli davranışlar tespit edildiğinde gerçek zamanlı uyarılar sağlayabilir. Sanal asistan ayrıca işçilere güvenlik eğitimi sağlayabilir, inşaat sitelerindeki tehlikeleri tanıyıp önlemelerine yardımcı olur. Ayrıca, sanal asistan kaza ve yaralanmalarla ilgili verileri analiz edebilir ve inşaat sitelerinde güvenliği nasıl iyileştirebileceğine dair görüşler sunabilir.

Bankacılık Alanında değişimler:

Kişiselleştirilmiş Bankacılık: ChatGPT, müşterilere kişiselleştirilmiş bankacılık hizmetleri sunabilen sanal asistanlar oluşturmak için kullanılabilir. Bu sanal asistanlar insan benzeri bir şekilde müşterilerle etkileşime girebilir ve hesap açma, kredi başvurusu yapma ve finans yönetimi gibi bankacılık hizmetleri konusunda rehberlik sağlayabilirler. Ayrıca, para transferi, hesap bakiyeleri kontrolü ve fatura ödemeleri gibi basit bankacılık işlemlerini de yapabilirler.

Dolandırıcılık Tespiti: ChatGPT, bankacılık işlemlerinde dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek için kullanılabilir. Sanal asistan, işlem verilerini analiz edebilir ve dolandırıcılık faaliyetleri işaret edebilecek desenler ve anomalileri tespit edebilir. Sanal asistan, şüpheli aktivite tespit edildiğinde müşterilere ve banka personeline uyarı gönderebilir, böylece daha fazla dolandırıcılığı önlemek için harekete geçebilirler.

Yatırım Danışmanlığı: ChatGPT, banka müşterilerine yatırım danışmanlığı sağlamak için kullanılabilir. Sanal asistan, müşteri finansal verilerini analiz edebilir ve kişiselleştirilmiş yatırım önerileri sunabilir, müşterilerin yatırımları konusunda bilinçli kararlar almalarını sağlar. Sanal asistan ayrıca, piyasa trendleri ve yatırım fırsatları hakkında bilgiler sağlayarak müşterilerin hızla değişen yatırım ortamında önde kalmalarına yardımcı olabilir.

Sağlık Alanında değişimler:

Kişiselleştirilmiş Sağlık Hizmetleri: ChatGPT, hastalara kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri sunabilen sanal asistanlar oluşturmak için kullanılabilir. Sanal asistan, hastalık öyküsü, belirtiler ve laboratuvar sonuçları gibi hasta verilerini analiz edebilir ve tedavi ve bakım önerileri sunabilir. Sanal asistan, hastalara tıbbi bilgi ve kaynaklara erişim sağlayarak kendi sağlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

Tıbbi Araştırma: ChatGPT, büyük miktardaki tıbbi verileri analiz etmekte araştırmacılara yardımcı olmak için kullanılabilir. Sanal asistan, klinik deneyler, hasta kayıtları ve tıbbi literatürden verileri analiz ederek hastalık ilerlemesi, tedavi etkililiği ve hasta sonuçları hakkında bilgi sağlayabilir. Sanal asistan, araştırmacıların yeni araştırma fırsatlarını belirlemelerine ve dünya çapındaki diğer araştırmacılarla işbirliği yapmalarına yardımcı olabilir.

Ruh Sağlığı Desteği: ChatGPT, hastalara ruh sağlığı desteği sağlamak için kullanılabilir. Sanal asistan, hastalara kişiselleştirilmiş danışmanlık ve terapi hizmetleri sağlayarak, ruh sağlığı durumlarını yönetmelerine yardımcı olabilir. Sanal asistan, hastalıkların neden olduğu zorluklarla başa çıkmak için kaynaklar ve bilgi de sunarak hastalara yardımcı olabilir. Ayrıca, sanal asistan, ruh sağlığı durumu olan hastaların bakıcılarına ve aile üyelerine destek ve rehberlik sağlayabilir.

Chatgpt teknolojisi kullanıcıları için örnekler:

Zihinsel Sağlık Desteği: ChatGPT teknolojisine dayanan Woebot adlı sohbet botu, kullanıcılarda depresyon ve anksiyete belirtilerini azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. Woebot, kullanıcılara duygusal destek, bilişsel-davranışçı terapi teknikleri ve farkındalık uygulamalarını konuşma formatında sunmayı amaçlamaktadır. Bir kullanıcı, Woebot’u kullanmanın kendilerine yeni başa çıkma becerileri öğrenmelerine ve düşünceleri ve duyguları hakkında daha farkında olmalarına yardımcı olduğunu bildirmiştir.

Dil Öğrenimi: ChatGPT teknolojisini kullanarak chatbotunu güçlendiren Duolingo, milyonlarca kullanıcının yeni diller öğrenmesine yardımcı oldu. Chatbot, konuşma formatında kişiselleştirilmiş dil dersleri ve konuşma pratiği sağlar. Bir kullanıcı, Duolingo’yu kullanmanın İspanyolca konuşan meslektaşlarıyla daha etkili iletişim kurmasına ve İspanyolca konuşma konusundaki özgüvenini arttırmasına yardımcı olduğunu bildirdi.

Müşteri Hizmetleri: Birçok şirket, ChatGPT teknolojisini kullanan chatbotlarla müşteri hizmeti desteği sağlıyor. Bu chatbotlar, müşterilere hızlı ve kişiselleştirilmiş yanıtlar sunarak müşteri deneyimini iyileştiriyor ve bekleme sürelerini azaltıyor. Bir kullanıcı, bir ürünle ilgili teknik bir sorunu çözmek için chatbot kullanmanın müşteri hizmetleri temsilcisiyle telefonla beklemekten daha hızlı ve verimli olduğunu bildirdi.

Yazma Yardımı: Grammarly gibi ChatGPT teknolojisini yazı yardımı özelliklerini güçlendirmek için kullanan araçlar, birçok insanın yazma becerilerini geliştirmesine yardımcı oldu. Grammarly, kullanıcılara dilbilgisi, yazım, noktalama ve stil konularında gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak daha açık ve etkili yazmalarına yardımcı olur. Bir kullanıcı, Grammarly kullanmanın kendisini daha iyi bir yazar haline getirdiğini ve üniversitedeki notlarını yükseltmeye yardımcı olduğunu bildirdi.

Teknoloji Şirketleri: Microsoft, IBM ve Amazon gibi dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri, sanal asistanları ve sohbet botlarını güçlendirmek için ChatGPT teknolojisini kullanıyorlar. Bu sanal asistanlar, müşteri hizmetleri, teknik destek ve kişisel yardım için kullanılabilirler.

Sağlık Hizmetleri: Sağlık hizmeti sağlayıcıları, hastalara kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri sunmak için ChatGPT teknolojisini kullanıyorlar. Örneğin, Mayo Clinic, COVID-19 ile ilgili hastaların sorularını cevaplayabilen ve semptomlarına dayalı kişisel sağlık önerileri sunabilen bir sohbet botu geliştirdi.

Eğitim Sağlayıcıları: Eğitim sağlayıcıları, sanal öğretmenler ve dil öğrenme araçları geliştirmek için ChatGPT teknolojisini kullanıyorlar. Örneğin, Duolingo, kullanıcılara kişiselleştirilmiş dil dersleri sunan sohbet botunu güçlendirmek için ChatGPT teknolojisini kullanıyor.

Finans ve Bankacılık: Finans ve bankacılık sektörü, kişiselleştirilmiş finansal tavsiye ve müşteri hizmeti desteği sağlamak için ChatGPT teknolojisini kullanıyor. Örneğin, Capital One, müşterilerinin hesap bakiyelerini kontrol etme ve fatura ödeme gibi bankacılık ihtiyaçlarında yardımcı olabilen bir sohbet botu geliştirdi.

Medya ve Eğlence: Medya ve eğlence şirketleri, kullanıcılara kişiselleştirilmiş öneriler sunabilen sohbet botları ve sanal asistanlar geliştirmek için ChatGPT teknolojisini kullanıyorlar. Örneğin, Spotify, kullanıcıların tercihlerine göre yeni müzik keşfetmelerine ve kişiselleştirilmiş çalma listeleri oluşturmalarına yardımcı olan bir sohbet botu geliştirdi.

Hükümet Kurumları: Hükümet kurumları, vatandaşlara bilgi ve hizmetlere erişim sağlamak için ChatGPT teknolojisini kullanıyorlar. Örneğin, ABD Dışişleri Bakanlığı, pasaport başvurularına yardımcı olabilen ve seyahat uyarıları sağlayabilen bir sohbet botu geliştirdi.

Bunlar, müşteriler ve kullanıcılarla etkileşimlerini ve hizmetlerini geliştirmek için ChatGPT teknolojisini kullanan birçok kuruluş ve bireyin sadece birkaç örneğidir.

Bu yazı Bilgi- Information içinde yayınlandı ve , , , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.